...

Studii pentru protecţia mediului.

Protectia mediului

 

Protectia mediului
Protectia mediului

Studiile pentru protecţia mediului sunt necesare evaluarii impactului asupra mediului pentru toate proiectele noi, dar şi pentru proiectele de retehnologizare. Ca urmare a evaluarii impactului asupra mediului se eliberează acordul de mediu de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Totodată în ariile de protecţie care fac parte din reteaua Natura 2000 este nevoie de evaluări specifice ale impactului investiţiilor asupra elementelor de floră şi faună în urma cărora se vor propune măsuri de diminuare a impactului. Mai multe despre ariile protejate din Romania aici .

Acordul de mediu

– actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect. Acordul de mediu este necesar in obtinerea autorizatiei de constructii.

Tipurile de studii pentru protecţia mediului necesare obţinerii acordului de mediu:

ü  Notificarea cuprinde informaţii referitoare la proiect, date referitoare la amplasamentul proiectului, date de identificare a titularului, bilanţ teritorial, o descriere sumara a proiectului, modul de asigurare a utilităţilor.

ü  Memoriu tehnic de prezentare conform Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor 135/2010 (aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private) pentru proiecte cu posibil impact negative asupra mediului, Acesta cuprinde informaţii mai detaliate despre proiect, date referitoare la sursele potenţiale de poluare asupra fiecărei componenta a mediului (apă, aer, zgomote, radiaţii, sol, ecosisteme terestre şi acvatice, protecţia aşezărilor umane, informaţii referitoare la deşeuri şi deşeuri chimice periculoase,  monitorizarea mediului şi lucrări de reconstrucţie ecologică).

ü  Studiu  de impact asupra mediului  pentru proiecte cu impact semnificativ asupra mediului conform Ordinul nr.863/2002. Se va face o descriere amănunţită a proiectului şi a efectelor negative asupra fiecarei componente de mediu  in parte. Acest tip de studio se pretează pentru investiţiile cu impact semnificativ asupra mediului.

ü  Studii de evaluare adecvată pentru proiecte cu impact negative semnificativ,  suprapuse peste areale protejate de interes comunitar (Reţeaua Natura 2000), conform Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.19 din 13 ianuarie 2010 (Ghid metodologic de evaluare adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor şi proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar). Acest tip de studiu  tratează impactul potenţial asupra biodiversităţii punându-se accent pe impactul asupra fiecărui habitat şi specie de interes comunitar care stă la baza desemnării respectivei arii protejate.  Pentru zonele protejate atribuie în custodie punctual de vedere al custodelui este decisive pentru emiterea actului de reglementare. Dacă custodele acordă aviz negative pentru investiţie acordul de mediu nu se poate elibera.

Pentru oferte va rugam sa ne contactati.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.