...

Studiul terenului

Rezultatele litologice şi geotehnice în foraje sunt următoarele:

F1 ( + 194,30 ) – executat în partea de nord – est a amplasamentului podului

0,00 – 0,30 m / sol vegetal

0,30 – 6,70 m / nisip argilos, cenuşiu, de îndesare medie

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: A0 = 17 %, A = 27 %; Pr. = 31 %; N = 42 %; W = 17,98 %, Ф = 250; γw = 18,5 kN/mc; c = 0,02 Mpa; n = 47 %; e = 0,88; f = 0,30; ID = 34,2; μ= 0,30; Pconv. = 230 Kpa.

6,70 – 7,20 m / nisip de îndesare madie, cu apă

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 290; γw = 18,80 kN/mc; c = 0,00 Mpa; n = 46 %; e = 0,85; f = 0,30; ID = 37,80; μ= 0,45; Pconv. = 200 Kpa.

7,20 – 10,80 m / praf argilos, cafeniu, plastic vârtos

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: A0 = 14 %, A = 26 %; Pr. = 57 %; N = 17 %; W = 22,85 %, Ф = 220; γw = 20,5 kN/mc; c = 0,32 Mpa; n = 44 %; e = 0,79; f = 0,25; M2-3 = 21,92 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 250 Kpa.

10,80 – 12,50 m / nisip mediu – grosier cu pietriş mic, rarefiat, sub apă

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: N = 94 %, P = 6 %, W = 19,61 %; Ф = 240; γw = 18,00 kN/mc; c = 0,00 Mpa; n = 51 %; e = 1,06; f = 0,35; ID = 17,21 MPa; μ= 0,45; Pconv. = 100 Kpa.

12,50 – 18,30 m / praf argilos, cenuşiu gălbui, plastic vârtos cu trecere la tare

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 270; γw = 21,00 kN/mc; c = 0,90 Mpa; n = 40 %; e = 0,69; f = 0,30; M2-3 = 42,63 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 400 Kpa.

F2 ( + 186,00 ) – executat în partea dreaptă a albiei noi a rîului Argeş

0,00 – 2,50 m / praf argilos, cafeniu, plastic vârtos

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 220; γw = 20,50 kN/mc; c = 0,32 Mpa; n = 44 %; e = 0,79; f = 0,25; M2-3 = 21,92 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 250 Kpa.

2,50 m – 4,10 m / nisip mediu – grosier cu pietriş mic, rarefiat, sub apă

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 240; γw = 18,00 kN/mc; c = 0,00 Mpa; n = 51 %; e = 1,06; f = 0,35; ID = 17,21 MPa; μ= 0,45; Pconv. = 100 Kpa.

4,10 m – 10,00 m / praf argilos, cenuşiu – gălbui, plastic vârtos cu trecere la tare de la – 6,00 m în jos

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 270; γw = 21,00 kN/mc; c = 0,90 Mpa; n = 40 %; e = 0,69; f = 0,30; M2-3 = 42,63 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 400 Kpa.

F3 ( + 192,30 ) – executat în partea de sud – vest a amplasamentului podului

0,00 – 0,30 m / sol vegetal

0,30 – 4,70 m / nisip argilos, cenuşiu, de îndesare medie

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 250; γw = 18,5 kN/mc; c = 0,02 Mpa; n = 47 %; e = 0,88; f = 0,30; ID = 34,2; μ= 0,30; Pconv. = 230 Kpa.

4,70  – 5,30 m / nisip de îndesare medie, cu apă

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 290; γw = 18,80 kN/mc; c = 0,00 Mpa; n = 46 %; e = 0,85; f = 0,30; ID = 37,80; μ= 0,45; Pconv. = 200 Kpa.

5,30 – 8,90 m / praf argilos, cafeniu, plastic vârtos

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 220; γw = 20,5 kN/mc; c = 0,32 Mpa; n = 44 %; e = 0,79; f = 0,25; M2-3 = 21,92 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 250 Kpa.

8,90 – 10,40 m / nisip mediu – grosier cu pietriş mic, rarefiat, sub apă

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 240; γw = 18,00 kN/mc; c = 0,00 Mpa; n = 51 %; e = 1,06; f = 0,35; ID = 17,21 MPa; μ= 0,45; Pconv. = 100 Kpa.

10,40 – 16,30 m / praf argilos, cenuşiu – gălbui, plastic vârtos cu trecere la tare

Parametrii geotehnici ai stratului sunt: Ф = 270; γw = 21,00 kN/mc; c = 0,90 Mpa; n = 40 %; e = 0,69; f = 0,30; M2-3 = 42,63 MPa; μ= 0,30; Pconv. = 400 KPa.

Semnificaţia notaţiilor din text:

A0, A, Pr, N, P = fracţiuni granulometrice: argilă coloidală, argilă, praf, nisip, pietriş în masa probei;

W = umiditatea probei;

Ф = unghiul de frecare internă al probei;

γw = greutatea volumică în stare naturală pentru rocă;

c = coeziunea;

n = porozitatea probei;

e = indicele de porozitate;

f = coeficientul de frecare beton – rocă;

M2-3 = modulul de deformaţie edometrică;

ID = gradul de îndesare;

μ = coeficientul lui Poison;

Pconv = presiunea convenţională stabilită în baza rezultatelor de laborator şi a STAS – ului 3300 / 88, anexa B.

Date privind pânza de apă subterană

În foraje au fost întâlnite două acvifere, primul strat (3) de nisip, iar cel de-al doilea este stratul (5) de nisip mediu – grosier cu pietriş.

Din râul Argeş a fost recoltată o probă de apă care a fost analizată, rezultatele fiind înscrise în buletinul de analiză nr. 57 din 01.11.2007, anexat studiului:

– Ph = 7,5 – are caracter slab bazic;

– CO2 liber = 20,24 mg/l – conform STAS 3349 – apa prezintă agresivitate carbonică slabă;

– Cationi:    Ca2+ = 28,86 mg/l;

Mg2+ = 9,24 mg/l;

NH4+ = 0 mg/l;

– Anioni:      CO32- = 0 mg/l;

HCO3 = 113,46 mg/l;

SO42- = 3,6 mg/l;

Cl = 26,23 mg/l

– Durităţi:    Totală = 6,170 G;

Permanentă = 0,96 0G;

Temporară = 5,210 G.

Apa are caracter slab bazic şi prezintă agresivitate carbonică slabă şi agresivitate slabă de dezalcanizare.

Date privind seismicitatea zonei şi adâncimea de îngheţ

În conformitate cu STAS –ul 11100 / 93 localitatea Căteasca – Argeş se află în zona gradului 7 macroseismic după scara richter. Normativul P 100 – 1/06, privitor la zonarea teritoriului României după valorile coeficienţilor seismici ag şi Tc, include localitatea Căteasca – Argeş zona cu Tc = 1,00 sec. şi ag = 0,24 g pentu IMR = 100 ani. După Normativul P 100/04 localitatea se încadrează în zonă D cu Ks = 0,16 şi Tc = 1,00 sec.

STAS-ul 6054 / 77 indică adâncimea de îngheţ pentru Căteasca – Argeş de 0,90 – 1,00 m.

Concluzii şi recomandări

Podul peste râul Argeş care urmează a fi refăcut se află pe DJ 703 B, Morăreşti – Căteasca, la km 0 + 597, la Căteasca, judeţul Argeş. Amplasmentul podului proiectat se găseşte, din punct de vedere geomorfologic, în Câmpia Piteştilor. Râul Argeş izvorăşte de sub munţii Făgăraş. Din râu a fost recoltată o probă de apă care a fost analizată în laborator. Rezultatele analizei arată că apa are caracter slab bazic şi prezintă agresivitate atât carbonică cât şi de dezalcalinizare slabă.

Podul proiectat va avea lungimea de 228 m. Râul Argeş a erodat albia minoră circa 8 m deyvelind coloanele podului existent circa 6,00.

În urma grupării datelor culese din foraje concluziile pentru proiectarea podului sunt următoarele:

Sistem de fundare coloane din beton armat:

– strat portant: stratul ( 6 ) de praf argilos, cenuşiu gălbui, tare;

– adâncimea minimă de fundare: Dfmin = 10,00 m de la cota albiei râului Argeş (+ 176);

– sistem de fundare pretabil: coloane încastrate în stratul portant recomandat, minim 6,00 m;

– amenajarea albiei în amonte şi aval de pod, pentru scurgerea corectă a apei râului la viituri;

– racordarea benzii carosabile a drumului la podul construit;

– aval de pod este necesar un prag construit pe coloane, cu profil ce va asigura scurgerea laminară a apei în albie, aval de prag.

Sunt necesare epuismente de apă pe timpul execuţiei săpăturilor.

Parametrii geotehnici necesari calculului fundaţiilor se află înscrişi la cap. „ Studiul terenului”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.