Execuție foraj de alimentare cu apă cu circulație de noroi bentonitic în localitatea Tunari

Fisa de executie foraj apa Tunari Ilfov
Fisa de executie foraj apa Tunari Ilfov

Tubulatură Valrom SpringKit 125 mm R10

Filtre 0,75mm din fabrica

Piesă de fund

Centrori metalici manufacturati în zona filtrelor
PIETRIS CUARTOS FILTRANT 1-2 MM CANTITATEA FOLOSITA 1 m³

Măsuratori geofizice

Izolare acvifere de suprafață cu inele de peleți bentonitici

Pompări de limpezire a apei

Măsuratori și parametrii

Intocmire fisa de executie a forajului ce contine parametrii si constructia lui

Tunari (în trecut, Tunari-Dimieni) este o comuna în județul IlfovMunteniaRomânia, formată din satele Dimieni și Tunari (reședința).